Pre predávajúcich

V prípade ak ste rozhodnutý ukončiť Vaše podnikateľské aktivity, alebo sa zameriavate na inú oblasť podnikania a Vaša firma má hodnotu nie len hmotnú (stroje, autá, zásoby, nehnuteľnosti), ale aj tržnú (dodávateľsko-odberateľské vzťahy, logo-značku, kvalitných zamestnancov), môžete firmu okrem likvidácie predať ako celok, alebo predať len jej časť. V prípade podnikania na živnosť môžete ponúknuť odstúpenie prevádzky.

Dôvody pre ktoré sa majitelia najčastejšie rozhodujú predať firmu:
  • rozdielne názory viacerých vlastníkov na fungovanie a ďalšie pôsobenie firmy
  • pracovná vyťaženosť, alebo aktivity v iných oblastiach podnikania
  • absencia pokračovateľa alebo následníka vedenia firmy
  • odchod do dôchodku
  • zdravotné problémy
  • odchod do zahraničia
  • spoločnosť hľadá strategického investora, aby zabezpečila svoj ďalší rozvoj

Dôležité vedieť:

Postup pri predaji firmy:

Objekty alebo priestory ktoré môžu slúžiť pre podnikanie budú zaradené do ponuky ako nehnuteľnosti pre podnikateľské účely.
 
Pri zaradení firmy, nehnuteľnosti alebo investičného projektu do našej databázy predávajúci dopredu nič neplatí. Provízia je hradená iba v prípade úspešnej realizácie predaja, alebo investovania kapitálu. V prípade úspešnej realizácie predaja si spoločnosť iNVESTY s.r.o. účtuje províziu vo výške 3 - 6 % z predajnej ceny firmy, alebo investovaného kapitálu. Výška provízie sa určuje na základe veľkosti predávanej firmy, minimálne však vo výške 1000,- Eur.
© 2010 iNVESTY s.r.o. | Vytvoril: MONUMENTAL - SEO optimalizácia