Partneri

Vo veci právnych služieb spojených
s prevodom spoločností spolupracujeme
s advokátskou kanceláriou

Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o

Sartorisova 8
821 08 Bratislava
mob.: + 421 904 525 159
fax:    + 421 2 555 688 93
web:  http://www.syrovy.sk

 Pre stanovenie hodnoty predávaného podniku
ponúkame možnosť využiť služby znaleckej 
organizácie


Výskumný ústav riadenia hodnoty
podniku a súdneho inžinierstva, a.s.

              

Česká 15
831 03 Bratislava
Tel.:  02 / 44 64 29 67
Fax:  02 / 44 64 29 68
web:  http://www.vurhp.sk                                                   
                                                                                                                                         Pre prípad potreby audítorských, účtovných 
a poradenských služieb ponúkame možnosť
spolupráce so spoločnosťou

Sahesa s.r.o.

Prešovská 61
821 02 Bratislava
Tel.:  02 / 4464 41 88
Fax:  02 / 4464 41 89
web:  http://www.sahesa.sk/index.php

__________________________________________________________________________________________________

© 2010 iNVESTY s.r.o. | Vytvoril: MONUMENTAL - SEO optimalizácia