Pre kupujúcich

V prípade ak sa rozhodnete podnikať, alebo investovať voľné finančné prostriedky, môžete kúpiť zabehnutú firmu, alebo sa stať spoločníkom v už fungujúcej spoločnosti.

Výhody pri kúpe zabehnutých firiem:
 • výhodné investovanie a zhodnotenie voľných finančných prostriedkov  
 • odkúpenie konkurencie s cieľom zaistiť väčší podiel na trhu
 • firma je riadne etablovaná na trhu a produkuje zisk
 • už existujú vytvorené väzby na obchodných partnerov a finančné inštitúcie
 • kúpa za účelom reštrukturalizácie firmy s cieľom jej neskoršieho predaja
 • existuje zavedená technológia
 • sú prítomní zapracovaní a kvalifikovaní zamestnanci
 • rozšírenie vlastnej firmy o nové výrobky a služby
   
          Keďže v prípade financovania nákupu spoločností, alebo ich častí ide väčšinou o prevzatie činného podniku so               známymi ekonomickými parametrami, je riziko takejto investície relatívne veľmi nízke.


Investície:

Pre investorov ponúkame možnosť investovania finančných prostriedkov do investičných projektov. Pod pojmom investícia sa rozumie suma kapitálových výdavkov vynaložených na získanie konkrétneho aktíva. Inými slovami sú to finančné prostriedky, ktorých sa investor dočasne zrieka, aby neskôr mohol získať viac. Investície sú vyvolané novými vynálezmi, novými produktmi, alebo zvýšením dopytu.

 
          Charakteristika investičného projektu:
 • investičné výdavky
 • prúd kladných a záporných peňažných tokov
 • ekonomická životnosť
 • zostatková hodnota
 • spôsob financovania
 
Účastníci investičného projektu:
 •  projektanti
 •  dodávatelia
 •  investori
 
 


 
V prípade, ak máte záujem o niektorú firmu, alebo investíciu z našej ponuky, kontaktujte nás telefonicky. Ak ste si nevybrali z ponuky uverejnenej na stránke investy.sk, kontaktujte nás a my sa Vám pokúsime vyhľadať firmu zodpovedajúcu Vašim požiadavkám.

 
© 2010 iNVESTY s.r.o. | Vytvoril: MONUMENTAL - SEO optimalizácia