ID: 41Mliečna farma, družstvo.
LokalitaSlovensko
Ďalšie informácieHľadáme na kúpu 100% podiel v spoločnosti, ktorá na Slovensku prevádzkuje mliečnu farmu a má od 250 a viac dojníc, vlastný a majetko-právne vysporiadaný dvor s budovami a príslušenstvom, techniku ako aj dlhodobé nájomné zmluvy na cca 600 ha až 1200 ha lúk a pasienkov ako aj ornej pôdy. Klient vie prevziať aj existujúci personál, zmluvné vzťahy a zabezpečiť kontinuitu prevádzky.
© 2010 iNVESTY s.r.o. | Vytvoril: MONUMENTAL - SEO optimalizácia