ID: 67Projekt výroby el. energie splyňovaním biomasy 0,22 MW
Právna formas.r.o.Lokalitavýchodné Slovensko
Rok vzniku2013Počet zamestnancov0
Obrat - Aktíva celkom -
Zisk pred zdanením - €Vlastný kapitál -
Cena190 000 €Nehnuteľnostiv prenájme
Predmet ponukypredaj podielu 100%
Dôvod predajanedostatočné finančné krytie
Ďalšie informáciePredmetom predaja je podiel vo výške 100% v účelovo založenej spoločnosti ktorá vlastní všetky potrebné povolenia,projektovú a realizačnú dokumentáciu pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla splyňovaním biomasy v splyňovacom reaktore o elektrickom výkone 220 kW a tepelnom výkone 280 kWt. Elektrická energia bude dodávaná do siete, tepelnú energiu je možné predávať do susedných prevádzok v areály. Navrhovaná prevádzka bude spĺňať všetky požiadavky na ochranu životného prostredia, BOZP, emisného zaťaženia a podmienky pre podporu kombinovanej výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. V súlade so zákonom č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 2, odst. 2 ide o technológiu spaľovania plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním v splyňovacom reaktore. Podpora takejto výroby elektrickej energie je uvedeným zákonom určená na dobu 15 rokov. Cena projektu: 190.000,- EUR
Fotografie
© 2010 iNVESTY s.r.o. | Vytvoril: MONUMENTAL - SEO optimalizácia