ID: 104Kameňolom
Právna formas.r.o.LokalitaSlovensko
Rok vzniku2010Počet zamestnancov0
Obrat - Aktíva celkom -
Zisk pred zdanením - €Vlastný kapitál -
Cena1 300 000 €Nehnuteľnostivlastné
Predmet ponukypredaj 100% obchodného podielu
Dôvod predajazameranie na inú oblasť podnikania
Ďalšie informácieNa predaj andezitový kameňolom (pridelený dobývací priestor). Použitie: drvené a triedené kamenivo do bituménových a betónových zmesí, podsypové materiály, štrkodrvy, násypové materiály, dekoračný kameň. Kapacita: 6 - 7 mil. ton v dobývacom priestore. Zásoby: cca 70 000 ton (0/4, 4/8, 8/11, 11/22, 0/32, 0/63, lomový kameň). Kameňolom je dobre otvorený, sú vytvorené etáže a je vhodný na okamžitú ťažbu. Nachádza sa v blízkosti plánovaného úseku diaľnice. Odkúpiť je možné aj výsypku - haldu po ťažbe magnezitu. Halda obsahuje aj bridlicu, dolomit a hlinu. Surovina bola schválená ako násypový materiál na výstavbu (protokol o skúške násypového materiálu na túto výstavbu k dispozícií). Možná produkcia štrkodrvy po vytriedení (0/32,0/63,0/90, 0/125,…). Jedná sa o lukratívnu polohu (najbližšia lokalita na násypový materiál k plánovanému úseku diaľnice). Taktiež nieje potrebné robiť trhacie práce a teda konkurenčná výhoda.
Fotografie
© 2010 iNVESTY s.r.o. | Vytvoril: MONUMENTAL - SEO optimalizácia